تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فرماندار شهرستان جعفرآباد:
فرماندار شهرستان جعفرآباد گفت: از ابتدای امسال روکش آسفالت و بهسازی راه در ۱۹ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان انجام شده است.