تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فرمانده سپاه استان قم
فرمانده سپاه استان قم از اجرای پروژه آبرسانی به روستاها به همت بسیج سازندگی یاد کرد و گفت: پروژه‌هایی که پیمانکاران حاضر به اجرای آنها نمی شوند به بسیج سازندگی سپرده می‌شود.