تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون وزیر ارشاد:
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه قم همواره در خصوص تولید محتوی کتاب پیشتاز بوده است گفت: این استان هم اکنون در زمینه کتاب‌آرایی و آراستن کتاب نیز پرچم‌دار است و آثار زیادی تولید و ارائه می‌شود.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است از بین آثار فراوان هنری که اجرا می‌شود، تعداد بسیار کمی از ابعاد نظارتی جای بحث داشته باشد؛ اما صدای آن بلند است و آن را برای حمله به خانواده محترم هنر و هنرمند به کار می‌برند.