تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

زیر نظر بسیج سازندگی قم؛
هم‌زمان با آغاز هفته بسیج، مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی میعاد نور زیر نظر بسیج سازندگی قم افتتاح شد.