تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جانشین سپاه امام علی بن ابی طالب(ع):
جانشین سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به اینکه امروز دشمن با حضور عفیفانه در جامعه مشکل دارد، گفت: جنگ امروز جنگ عفت است و لباس رزم آن هم همین چادر ها و پوشش ها می باشند.
گزارش قم فردا از هزینه خانه آخرت؛
همه مردم به‌نوعی با کفن‌ودفن مردگان سروکار داشته‌اند و برخی بنا به اعتقادات خود وصیت می‌کنند در شهر و مکان خاصی دفن شوند.