تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون سازمان جهاد کشاورزی قم:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ظرفیت تولید گیاهان دارویی در این استان روبه‌افزایش است و سال گذشته بهره‌برداران توانستند ۸۰۹ تُن انواع گیاهان دارویی را تولید کنند.