تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بر اساس گزارش پزشکی قانونی قم، پرونده‌های نزاع و درگیری استان برای نخستین بار طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش پیداکرده‌است.
تیر اصلاح طبان به سنگ خورد؛
تخریب وجهه قالیباف منتخب اول مردم تهران و ایجاد دوگانه زاکانی و وی هدفی و استراتژی بود که جریان اصلاح‌طلب آن را دنبال می‌کرد تا قبل از شروع به کار مجلس یازدهم تصویری مخدوش و غیرواقعی از اتحاد و همدلی نمایندگان منتخب مجلس را به مردم القا کند.
استاد حوزه و دانشگاه:
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نزاع های خیابانی، گفت: اکثریت نزاع کنندگان در جامعه شهری امروز به‌سرعت از عمل درگیری که انجام دادند پشیمان می‌شوند و آن را ادامه نداده و از عمل خود دفاع نمی‌کنند.
ایران نوشت: پسر جوانی که درجریان درگـــــیری با رقیب عشقی اش او را با ضربه چاقو بشدت زخمی کرده بود صبح دیروز در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
آقا در خصوص دعوت مردم به شورش، به بخش دیگری از مصاحبه روز قبل از انتخابات آقای موسوی با مجله آمریکایی تایم اشاره کردند؛ وقتی خبرنگار از وی می‌پرسد با اختیارات کمی که رئیس جمهور در برابر رهبری دارد چه کار می‌خواهید بکنید؟ آقای موسوی می‌گوید: حضور مردم در خیابان مسائل را حل می‌کند.