تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم گفت:امسال ۴۹ میلیون مترمکعب از سد ۱۵ خرداد رهاسازی شد.