فیلم:

اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان قم به مناسبت نیمه شعبان

گوشه ای از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان قم که به مناسبت جشن بزرگ نیمه شعبان صورت گرفته است.

http://qomefarda.ir/40606
اخبار مرتبط

نظرات شما