فیلم؛

اهمیت و نقش معلم در جامعه

اهمیت هر کاری را باید با نقش و ارزش آن سنجید، اهمیت کار تعلیم‌وتربیت و معلمی به‌اندازه‌ای است که ساختن و هدایت یک فرد مساوی زنده کردن همه افراد جامعه است.خبرنگار: محمدعلی رجبی
گالری فیلم
http://qomefarda.ir/48646
اخبار مرتبط

نظرات شما