رئیس اتحادیه معاملات اتومبیل استان قم در گفتگو با قم فردا:

شرکت های خودروساز داخلی باید پاسخگوی تقاضای مردمی باشند

رئیس اتحادیه معاملات اتومبیل استان قم، پاسخگویی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی به تقاضای بازار داخلی و مردم را ضروری دانست.

فریدون عطارد در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به اینکه پاسخگویی در برابر مردم برای تولیدکننده های داخلی یک اصل است اضافه کرد: به هر حال روند کاهشی قیمت ارز در بازار آزاد سبب شد تا وضعیت بازار خودرو هم تاحدودی روندی بهتر را نشان دهد چراکه به هر دلیل، تأمین قطعات خودرو وابسته به قیمت ارز تلقی شده و می شود.
وی ادامه داد: وضعیت امروزی در بازار خودرو به گونه ای است که همچنان دو شرکت اصلی خودروسازی داخلی، عقب تر از  تقاضای بازار داخلی حرکت می کنند و این امر سبب شده تا روند کاهشی قیمت خودروهای تولید داخل متوقف شود و افزایش قیمت بر بازار حُکمفرما شود.
وی همچنین اظهار داشت: البته تصمیماتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اتخاذ شده تا این دو شرکت، تولیداتشان را بالاتر ببرند و تحویل خودرو هم به مردم بیشتر شود؛ اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، برخی خودروها حتی اصلا در بازار دیده نمی شوند که بخواهد معامله ای صورت گیرد.
عطارد در عین حال افزود: به هر حال بازار خودرو هم مانند هر بازار دیگری تابع عرضه و تقاضاست و امیدواریم تا با تزریق بیشتر خودرو داخلی به بازار، جوّ ایجاد شده شکسته شود و آرامش بیشتری بر بازار خودرو حکمفرما شود.
رئیس اتحادیه معاملات اتومبیل استان قم در عین حال با انتقاد از روند تحویل خودروهای ثبت نام شده گفت: به نظر می رسد که تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی همچنان با مشکل رو به روست و مسئولان باید در این باره نیز چاره اندیشی کنند.
وی درباره بازار محصولات و قطعات جانبی خودرو نیز گفت: طبیعی است که بازار لوازم جانبی و محصولات مربوط به خودرو نیز به تناسب خود بازار خودرو، دُچار نوسان باشد که امید است با بازگشت آرامش به بازار خودروی تولید داخل، آرامشی هم در بازار قطعات جانبی حُکمفرما شود.


انتهایی پیام/120
http://qomefarda.ir/1183
اخبار مرتبط

نظرات شما