فیلم؛

آبادانی کشور در گرو اعتماد به جوانان

جوانان قمی با اشاره به پیشرفت‌های کشور مطرح کردند: بسیج با اتکا به جوانان در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور گام‌های مؤثری را برداشته است.

گالری فیلم
http://qomefarda.ir/46272
اخبار مرتبط

نظرات شما