فیلم؛

اصلاح زانوی پرانتزی با ورزش

عارضه زانوی پرانتزی، یک ناهنجاری اسکلتی است و به حالتی گفته می‌شود که زانوها به سمت خارج مایل شده باشد و پاهای فرد به‌صورت خمیده و کمانی به نظر برسد؛ طوری که وقتی مچ پاها به هم نزدیک باشد، زانوهای فرد به هم نمی‌رسد.

گالری فیلم
http://qomefarda.ir/47457
اخبار مرتبط

نظرات شما