گروه های جهادی؛ پیشگام تحقق"جهش تولید"

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در این که اقشار گوناگون مردم بر اساس توانایی ها و قابلیت های خود در تحقق شعار سال جاری مبنی بر"جهش تولید" می توانند به ایفای نقش بپردازند، شکی نیست اما در این بین، برخی گروه ها و اقشار، ویژگی ها و تمایزاتخاصی نسبت به دیگران دارند که از آن جمله گروه های جهادی و جهادگران بی ادعای بسیجی است که در عرصه های مختلف به ویژه عرصه های ناظر به اقتصاد مقاومتی، درخشیده و با اخلاصی کم نظیر، حماسه هایی از جنس خدمت صادقانه آفریده اند.
از سوی دیگر به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، بچه های جهادی چون نقاط ضعف دولت و بخش خصوصی را ندارند می‌توانند حلقه وصل خوبی بین زنجیره‌های تولید باشند، ضمن آن که به دلیل روحیه جهادی و انقلابی خود را محصور در رسم و رسومات دست و پاگیر بروکراتیک نمی کنند.
از سوی دیگر گروه های جهادی می‌توانند در اتصال زنجیره‌های مختلف تولید نقش آفرینی کنند، از این حیث که برای وصل کردن زنجیره‌های تولید به یکدیگر نیاز به حلقه وصل است و حال آن که تجربه نشان داده که در بسیاری از مواقع، دولت و بخش خصوصی توان این کار را ندارند، چرا که یکی ماهیتاً تصدی گری می‌کند و دیگری ذی نفع اقتصادی است و لذا همین جاست که ضرورت فعالیت و نقش آفرینی نیروهای جهادی خود را نشان می دهد.
به دیگر سخن، نیروهای جهادی از آن جا که تصدی گر و ذی نفع نیستند می‌توانند به عنوان حلقه میانی وارد گود شده و به رفع مشکلات در این باره کمک شایان توجهی نمایند، کما این که در عرصه سازندگی و اجرای پروژه های عمرانی مربوط به ساخت منازل سیلزدگان و زلزله زدگان، تجربه بسیار موفقی داشته اند که دوست و دشمن به آثار و برکات آن معترف است.
در حال حاضر بیش از 10 هزار هسته جهادی در کل کشور وجود دارد که عملکرد آن ها در قضایای مربوط به کرونا نیز شاخص بوده، کما این که در بحث تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده همگان شاهد نقش آفرینی بسیار شاخص گروه های جهادی اعم از خواهران و برادران بوده اند و الگوی موفق ارایه شده در این زمینه می تواند در سال های پیش رو، شاخص مهمی برای رونق و جهش تولید به شمار رود.
در سطح استان قم نیز از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ، حدود 3 هزار بسیجی جهادگر در قالب 150 گروه جهادی در ابعاد و عرصه های مختلف به فعالیت پرداخته اند که از آن جمله حضور چشمگیر آن ها در تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده به عنوان یکی از عرصه های مهم تولید داخلی آن هم در این ایام کرونایی بوده است.
البته مسلم است که برای فعالیت هر چه بهتر جهادگران در زمینه رونق و جهش تولید می بایست زمینه ها و بسترهای لازم از سوی دولت و حاکمیت فراهم شود که اگر این مهم تحقق یابد، بی گمان شتاب فعالیت های جهادی بیشتر شده و انسجام و اثرگذاری آن ها دوچندان خواهد شد.
انشاالله با شکست ویروس نحس کرونا در ادامه سال "جهش تولید" بیش از پیش نقش آفرینی جهادگران بی ادعا در زمینه کمک به رونق و جهش تولید در سطح استان قم را نظاره گر خواهیم بود.


سرهنگ پاسدار محمود داود آبادی، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم

انتهای پیام/
http://qomefarda.ir/18931
اخبار مرتبط

نظرات شما