تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی قم:
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی قم با اشاره به اینکه در کلیه محورهای مواصلاتی برف و باران در حال بارش است، گفت: رانندگان کلیه موارد ایمنی را رعایت و حدالمقدور از سفرهای غیرضروری خودداری کنند .
ایمنی ساختمان مدرسه یکی از اصلی ترین مواردی است که باید مورد توجه آموزش و پرورش باشد اما در سطح شهر قم شاهد مدارس قدیمی ساخت با عمر طولانی هستیم که توجه به این امر را بیش از پیش مهمتر می کند.