تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دبیر همایش دکترین مهدویت:
دبیر همایش بین المللی گفت: مجموع 220 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که از این تعداد 64 مقاله در همایش فرصت ارائه پیدا می کنند و 150 مقاله نیز در مجلات تخصصی به چاپ می رسند.
دبیر علمی همایش:
دبیر علمی همایش با اشاره به اینکه از زمان فراخوان مقاله، ۴۳۰ اثر از ۴ قاره دنیا به ۶ زبان و از ۲۲ کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است، گفت:معرفی اسلام و انقلاب ایران از اهداف همایش است.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خبر داد:
معاون پژوهش حوزه های علمیه گفت: 22هزار اثر از مقالات، پایان نامه،‌کتاب و ... به دبیرخانه ارسال شده است