روزنامه‌های اقتصادی ۱۲ آبان ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۲ آبان ماه به بیان مسائلی همچون افزایش ۵۶۰ درصدی هزینه شهرنشینی، اتصال همه پمپ بنزین ها به سامانه هوشمند سوخت، عملیات نجات بازار سرمایه، خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران، پیام بودجه منهای اوراق، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

عملیات نجات بازار سرمایه/ خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران/ پیام بودجه منهای اوراق

 انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/29430
اخبار مرتبط

نظرات شما