فیلم/بازدید شخصیت های کشوری و لشکری از سومین رویداد تولید محتوای بسیج

شخصیت های مختلف کشوری و لشکری در دومین روز برگزاری سومین رویداد تولید محتوای بسیج؛ از فعالیت و رقابت شرکت کنندگان بازدید کردند.

http://qomefarda.ir/29851
اخبار مرتبط

نظرات شما