فیلم؛

حضور اساتید بسیجی در نشست جبهه علمی و فرهنگی

همزمان با سراسر کشور اساتید بسیجی در قم در نشست جبهه علمی و فرهنگی بسیج اساتید شرکت کردند.

گالری فیلم
http://qomefarda.ir/46160
اخبار مرتبط

نظرات شما