ببینید؛

انتظارات شهروندان از رئیس‌جمهور منتخب

بهبود وضعیت معیشت و ساماندهی شرایط اقتصادی از مهم‌ترین انتظارات شهروندان قمی از رئیس‌جمهور منتخب است.خبرنگار و تصویربردار: محمدعلی رجبی
http://qomefarda.ir/49393
اخبار مرتبط

نظرات شما