فیلم؛

شخصیت، توانمندی و کارنامه اجرایی معیار انتخاب اصلح

محمدمهدی سلطانی استاد دانشگاه با اشاره به معیار انتخاب فرد اصلح گفت: بررسی شخصیت حقیقی، میزان توانمندی و کارنامه اجرایی کاندیداها برای انتخاب فرد اصلح حائز اهمیت است.خبرنگار: محمدعلی رجبی
گالری فیلم
http://qomefarda.ir/49400
اخبار مرتبط

نظرات شما